Search here...

KONGRES CORPORATE GOVERNANCE 2023

Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego

Komunikacja korporacyjna
 • współczesne trendy
 • praktyczne rozwiązania

W przypadku problemów technicznych z rejestracją

prosimy o zgłoszenie telefoniczne: 32 4329851

Konferencja organizowana przez UE Katowice jest bezpłatna

W tym roku pochylimy się nad:

 • Problemami w komunikacji wynikającymi ze zmian generacyjnych i rozwoju nowych technologii.
 • Skutecznością regulacji prawnych w obszarze komunikacji korporacyjnej z perspektywy praktyków. 
 • Problemami związanymi z realizacją założeń polityki społecznej odpowiedzialności  biznesu.
 • Problemami związanymi z implementacją nowych zasad raportowania zrównoważonego rozwoju.

Prelegenci

Jacek Szymik-Kozaczko

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Śląskiego

Krzysztof Masiuk

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Prof. PŚ dr hab. Zygmunt Łukaszczyk

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Filia Politechniki Śląskiej w Rybniku

Zbigniew Barszczak

MBA in Corporate Governance

Dominik Jurczak

UNOPS – Misja Europejska ONZ

Ewa Bednarczyk

MBA in Corporate Governance

Prof. UE dr hab. Adam Samborski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marcin Skoczylas

Instytut Prawa Gospodarczego

Prof. UE dr hab. Jan Kozak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. UE dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Iwona Bogucka

Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Prof. UE dr Maria Gorczyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jarosław Gibas

Socjolog - autor książek psychologiczno-socjologicznych

dr Daniel Kiewra

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

dr Katarzyna Olejko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Mateusz Jakut

MBA in Corporate Governance

Michał Dobrzyński

MBA in Corporate Governance

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Uniwersytet Jagielloński

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nadzór korporacyjny...

 • Nadzór korporacyjny (corporate governance), tworzący system wzajemnie powiązanych wewnętrznych oraz zewnętrznych mechanizmów organizacyjno-kontrolnych, uznawany jest obecnie za jedną z kluczowych determinant sukcesu gospodarczego złożonych struktur korporacyjnych.
 • Brak odpowiednich rozwiązań w obszarze nadzoru zwiększa prawdopodobieństwo materializacji ryzyka nadużyć i nieprawidłowości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. 
 • Rozwój gospodarczy i związana z nim narastająca złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwach sprawiają, że coraz trudniejsza staje się kontrola i ocena skomplikowanych oraz wieloaspektowych działań realizowanych przez spółki.  
 • Zjawiska te dają asumpt do poszukiwań rozwiązań prawnych i organizacyjnych, pozwalających na lepsze zabezpieczenie przed narastającym ryzykiem utraty kontroli nad kapitałem powierzonym spółce przez właściciela.
Według Członków Komitetu Organizacyjnego…

 Integracja środowiska naukowców z praktykami biznesu to nasze wyzwanie. Zapraszam zatem serdecznie na  konferencję. 

dr Katarzyna Olejko

dr Katarzyna Olejko

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Kolejna czwarta konferencja to Agora myśli, opinii, dyskusji praktyków na temat trendów rozwoju nadzoru korporacyjnego.

dr Kamila Bartuś

dr Kamila Bartuś

Z-ca Przewodniczącej Komitetu

Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, to dobre rozwiązanie? Czy to maszyna będzie w przyszłości podejmować strategiczne decyzje?

Katarzyna Białas

Katarzyna Białas

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nowe technologie są kluczem do poprawy efektywności i
transparentności w wymiarze sprawiedliwości.

Katarzyna Skwarek

Katarzyna Skwarek

Członek Komitetu Organizacyjnego

W obecnym czasie innowacyjność i otwartość na zmiany to bardzo istotne kompetencje w zarządzaniu.

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Członek Komitetu Organizacyjnego

Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy to połowa sukcesu. Na naszych spotkaniach uzupełniamy też wiedzę, aby osiągnąć pełny sukces.

Beata Matuszek

Beata Matuszek

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nadzór korporacyjny to niezwykle złożona, interesująca i szeroka problematyka.  Warto o nim rozmawiać. 

Patrycja Kowalska

Patrycja Kowalska

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nasze spotkania są  źródłem inspiracji. Zapraszamy serdecznie.

Beata Sauer

Beata Sauer

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Konferencja to wspaniała platforma pozwalająca na wymianę wiedzy i praktyki w towarzystwie specjalistów.

mgr Rafał Rydzewski

mgr Rafał Rydzewski

Członek Komitetu Organizacyjnego

Audyt wewnętrzny jest narzędziem wspomagającym efektywny nadzór. 

dr Dominika Kołodziej

dr Dominika Kołodziej

Członek Komitetu Organizacyjnego

Transparentna informacja przekazywana interesariuszom jest podstawą każdej decyzji biznesowej. 

dr Izabela Emerling

dr Izabela Emerling

Członek Komitetu Organizacyjnego

Profesjonalny audyt wewnętrzny jest inicjatorem zmian w zarządzaniu każdej organizacji.

Elżbieta Paliga

Elżbieta Paliga

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Największą wartością konferencji jest wymiana poglądów między przedstawicielami nauki i biznesu.

dr Adam Janiszewski

dr Adam Janiszewski

Członek Komitetu Organizacyjnego

Więcej na temat wydarzenia

Celem naszej konferencji jest niezmiennie poszukiwanie możliwości optymalizowania procesów realizowanych w ramach nadzoru korporacyjnego. W tym roku  narzędziem realizacji tak określonego celu będzie:

 1. Promowanie najlepszych praktyk w obszarze komunikacji korporacyjnej, dotyczących interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 2. Propagowanie wiedzy na temat zasad zastosowania i skuteczności  regulacji prawnych dotyczących problematyki komunikacji korporacyjnej.
 3. Propagowanie idei wzmacniania synergii zaimplementowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań, w tym organizacyjnych, w zakresie komunikacji korporacyjnej.
 4. Integracja środowiska praktyków i teoretyków.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego, w tym wykorzystania nowych technologii oraz problemami  audytu wewnętrznego. Dyskusje prowadzone w trakcie naszej debaty będą cennym źródłem informacji szczególnie dla: 

 • Członków rad nadzorczych;
 • Pracowników naukowych; 
 • Członków zarządów;
 • Audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych;
 • Pracowników komórek nadzoru właścicielskiego;
 • Pracowników komórek ds. relacji inwestorskich;
 • Pracowników odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami;
 • Osoby zainteresowane problematyką doskonalenia procesów komunikacyjnych.

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kampus w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 C

Program

Otwarcie konferencji

Ewolucja czy rewolucja w komunikacji - zmiany generacyjne i nowe technologie - wystąpienia wprowadzające. Prowadząca Katarzyna Olejko.

10.00 - 11.30

Sesja I

Skuteczność regulacji prawnych w obszarze komunikacji korporacyjnej. Prowadzący: mec. Michał Hosowicz

11.50 - 12.40

Sesja II

Problemy z realizacją założeń polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadząca: Ewa Bednarczyk

13.55 – 14.40

Sesja III

Zasady raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) - wzrost efektywności informacyjnej czy zamieszanie? Prowadząca: Katarzyna Olejko

14.55 – 15.50

Rada programowa

Uniwersytet Jagielloński 

Zbigniew Nęcki

Zbigniew Nęcki

Prof.dr hab.

Główny Instytut Górnictwa

Stanisław Prusek

Stanisław Prusek

Prof. dr hab. inż.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

dr inż. Przewodniczący Rady (2)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

Prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aleksander Witosz

Aleksander Witosz

Prof. dr hab.

Uniwersytet Śląski

Mirosław Pawełczyk

Mirosław Pawełczyk

Prof. UŚ dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Samborski

Adam Samborski

Prof. UE dr hab. Przewodniczący Rady (1)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jan Kozak

Jan Kozak

Prof. Ue dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Wanda Maruszewska

Ewa Wanda Maruszewska

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marzena Czarnecka

Marzena Czarnecka

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maria Gorczyńska

Maria Gorczyńska

Prof. UE dr

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tomasz Papaj

Tomasz Papaj

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Anna Adamus-Matuszyńska

Anna Adamus-Matuszyńska

Prof. UE dr hab.

Konferencja jest połączona z graduacją absolwentów MBA in Corporate Governance

20230523_173533

Czy wiesz, że...

Master of Business Administration in Corporate Governance

Jakość naszego programu potwierdził Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors (The IIA), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, włączając nas jednocześnie do Internal Audit Academic Awareness Program.

47

Przedmiotów

4

Semestry

36

Wykładowców

314

Godzin praktyki

Patronat Honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak

Prezydenta Miasta Rybnika

Piotra Kuczery

Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych

Iwony Boguckiej

Patronat

Patronat medialny:

Organizatorzy

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
Katedra Zarządzania Przedsiebiorstwem
Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Rybniku