Header

18 czerwca 2024, godz. 09:00
Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kampus w Rybniku
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik

W przypadku problemów technicznych z rejestracją prosimy o zgłoszenie telefoniczne: 32 4329851 lub 601851692

Konferencja organizowana przez UE Katowice jest bezpłatna

Tematyka: perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego

Nowe trendy - DEI

 • Przywództwo a różnorodność
 • Korporacyjne DEI z perspektywy międzynarodowej
 • Strategia zarządzania równością i różnorodnością a sukces organizacji
 • Różnorodność kompetencyjna w organach nadzoru jako warunek skuteczności i efektywności
 • Odpowiedzialność, różnorodność i inkluzywność w audycie

Prelegenci

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Leszek Bednorz

MBA in Corporate Governance

dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Karolina Blacha-Cieślik

MBA in Corporate Governance

Iwona Bogucka

Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Joanna Frydrych

Reżyserka, scenarzystka i producentka telewizyjna związana m.in. z TVP1, TVP2, HBO i CANAL+. Autorka kilkuset reportaży i filmów dokumentalnych.

Artur Gębicz

CFE, CDFE, CISSA, CICA, ISO27001, ISO22301, biegły sądowy, licencjonowany detektyw, z-ca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT, IPS SGB

Dominika Gola

MBA in Corporate Governance

dr Maria Gorczyńska, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Michał Hosowicz

Adwokat, Właściciel Kancelarii Adwokackiej Hosowicz, Wykładowca MBA

Przemysław Koczy

MBA in Corporate Governance

dr hab. Jan Kozak, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Krzak

MBA in Corporate Governance

Arkadiusz Kurasz

Wiceprezes Zarządu ds. rachunkowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. Ekonomista i menadżer.

dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Anna Masłoń-Oracz

Doradczyni ds. zarządzania strategicznego i międzynarodowej ekspansji firm. Adiunkt SGH. Prowadzi szkolenia z zarządzania strategicznego na terenie Europy, Afryki i Azji.

dr Katarzyna Olejko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jakub Osmólski

Wiceprezes Zarządu WISO GROUP Sp. z o.o.

dr inż. Elżbieta Paliga

Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

dr Joanna Przybylska

I Wiceprezes IIA Polska

Katarzyna Porembska

Psycholog, Trener, Coach

Ewelina Rus-Pysz

MBA in Corporate Governance

Piotr Rybicki

Ekspert z zakresu ładu korporacyjnego, Biegły rewident, Członek rad nadzorczych

dr hab. Adam Samborski, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Monika Sokołowska

Dziennikarka, reporterka, wydawca porannych serwisów informacyjnych. Konferansjerka, ekspertka w zakresie wystąpień publicznych. Od 2002 r. związana z Radiem 90.

Maciej Stanny

MBA in Corporate Governance

Anna Starnawska

Urząd Miasta Rybnika, Audytor Wewnętrzny

Leszek Ślazyk

Politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin. Autor książek o Chinach, twórca i redaktor naczelny portalu www.chiny24.com

Dariusz Walczak

Psycholog ogranizacji, Konsultant biznesowy, Wykładowca

Marek Wikiera

Przedsiębiorca, społecznik, współautor książek, mentor i powiernik właścicieli firm, zarządów, managerów, liderów. Pasjonat ekstremalnych ultramaratonów, zdobywca "4 Deserts"

Bruno Żółtowski

Psycholog biznesu, wykładowca. Doradza menedżerom i wspiera zarządy firm w budowaniu strategii HR. Diagnozuje potrzeby organizacji i projektuje procesy rozwojowe.

Nadzór korporacyjny...

 • Nadzór korporacyjny (corporate governance), tworzący system wzajemnie powiązanych wewnętrznych oraz zewnętrznych mechanizmów organizacyjno-kontrolnych, uznawany jest obecnie za jedną z kluczowych determinant sukcesu gospodarczego złożonych struktur korporacyjnych.

 • Brak odpowiednich rozwiązań w obszarze nadzoru zwiększa prawdopodobieństwo materializacji ryzyka nadużyć i nieprawidłowości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji.
 • Dzisiaj jednym z wyzwań przed obliczem których stoją spółki to różnorodność. To właśnie różnorodność, jak jednoznacznie pokazują badania przekłada się zarówno na szerszą perspektywę rozwoju jak i lepsze wyniki finansowe. Kluczem jest jednak znalezienie „złotego środka” między promowaniem różnorodności a zasadami merytokracji, stanowiącego podstawę efektywnego zarządzania strukturą i rozwojem przedsiębiorstwa. przez spółki.  

Słowo od Członków Komitetu Organizacyjnego

Integracja środowiska naukowców z praktykami biznesu to nasze wyzwanie. Zapraszam zatem serdecznie na  konferencję.

dr Katarzyna Olejko

dr Katarzyna Olejko

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Nadzór korporacyjny jest specyficznym czynnikiem łączącym etyczny i ekonomiczny wymiar współczesnego zarządzania. Warto o nim dyskutować w dobrym gronie.

 

dr Anna Kwiecień

dr Anna Kwiecień

Członek Komitetu Organizacyjnego

Różnorodność to istotna cecha, zwiększająca szansę na optymalne wykorzystanie potencjału audytu wewnętrznego. 

dr inż. Elżbieta Paliga

dr inż. Elżbieta Paliga

Członek Komitetu Organizacyjnego

Myślę, że tegoroczna konferencja pt. "Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego" po raz kolejny stanie się doskonałym miejscem wymiany doświadczenia zawodowego i naukowego jej uczestników

dr Dominika Kołodziej

dr Dominika Kołodziej

Członek Komitetu Organizacyjnego

"Różnice stanowią wielką siłę. Trzeba tylko przestać się ich bać"

 

 

 

Leszek Bednorz

Leszek Bednorz

Członek Komitetu Organizacyjnego

Kongres Corporate Governance 2024 otwiera szersze perspektywy rozwoju, badając potencjał jaki wnosi różnorodność. Uczymy się doceniać nowe możliwości, zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie ze sobą niosą, wzmacniamy postawę otwartości i szacunku dla różnorodnego świata.

Dominika Gola

Dominika Gola

Członek Komitetu Organizacyjnego

"Diversity is the one true thing we all have in common. Celebrate it every day."

Winston Churchill

 

Artur Harabasz

Artur Harabasz

Członek Komitetu Organizacyjnego

Różnorodność ułatwia komunikację i wzajemne uczenie się, jak również daje możliwość, aby każdy członek zespołu wniósł unikalne spojrzenie na problemy i wyzwania. Dołącz do Nas 18 czerwca!

 

Przemysław Koczy

Przemysław Koczy

Członek Komitetu Organizacyjnego

"Diversity: the art of thinking independently together." Studia Master of Business Administration in Corporate Governance

 

Wojciech Krzak

Wojciech Krzak

Członek Komitetu Organizacyjnego

„Rozwój to nie kwestia prędkości, ale kierunku.” Studia Master of Business Administration in Corporate Governance , MBA zdecydowanie pomagają ukierunkować rozwój własnych umiejętności, mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych.

Ewa Polok

Ewa Polok

Członek Komitetu Organizacyjnego

Strategią sukcesu organizacji jest przywództwo oparte na różnorodności i równości, które wykorzystuje bogactwo perspektyw i doświadczeń, słucha potrzeb zespołu i wspólnie buduje cele, tworząc fundament dla wzrostu i osiągnięć.

Ewelina Rus-Pysz

Ewelina Rus-Pysz

Członek Komitetu Organizacyjnego

Sukces organizacji oparty jest na przywództwie opartym na różnorodności i równości. Kongres Corporate Governance 2024 to doskonała okazja do zgłębienia tych kwestii i budowania lepszej przyszłości biznesu i społeczności.

Maciej Stanny

Maciej Stanny

Członek Komitetu Organizacyjnego

Różnorodność zespołów oraz tolerancja 360° są kluczem do wybitnych osiągnięć w zmieniającym się świecie. Zapraszam serdecznie na  konferencję.

 

 

Mariusz Trzciński

Mariusz Trzciński

Członek Komitetu Organizacyjnego

Więcej na temat wydarzenia

W tym roku będziemy rozmawiać na temat:
 • Zagrożeń wynikających ze stereotypowego postrzegania ludzi i ich zachowań 
 • Strategii promujących różnorodność w miejscu pracy
 • Praktyk zapewniających równość płci i walki z dyskryminacją w ujęciu globalnym
 • Budowania inkluzywnych społeczności: wyzwania i możliwości
 • Promowania różnorodności w organach nadzoru i komórkach audytu wewnętrznego dla zwiększenia ich skuteczności

W trakcie debaty skupimy się na problematyce DEI (Diversity, Equity, and Inclusion - Różnorodność, Równość i Włączenie).  Realizacja tej koncepcji ma bowiem zasadnicze znaczenie dla optymalizacji  wdrożonych w przedsiębiorstwie mechanizmów corporate governance. Jako przykłady korzyści związanych z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie rozwiązań organizacyjnych pozwalających na realizację wyżej wymienionej koncepcji można wskazać:

 1. Usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu podejmowania decyzji: Różnorodność w organizacji, a w tym w nadzorze i audycie wewnętrznym,  może przyczynić się do wzrostu efektywności procesów decyzyjnych.  Dzięki różnorodnym perspektywom i doświadczeniom, zespoły są bardziej skuteczne w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów. 

 2. Ograniczenie ryzyka i zapobieganie błędom: Inkluzywne środowisko pracy może pomóc w zmniejszeniu ryzyka błędów i nieprawidłowości poprzez promowanie otwartej komunikacji, współpracy i zaangażowania wszystkich członków zespołu. Wzrasta więc szansa wykrycia potencjalnych zagrożeń i wprowadzenia odpowiednich środków zaradczych.

 3. Ochrona reputacji i budowa zaufania: Organizacje, które promują DEI, często cieszą się lepszą reputacją i większym zaufaniem zarówno ze strony pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych. 

 4. Zwiększenie innowacyjności i wydajności: Różnorodność przyczynia się do większej innowacyjności i wydajności. Dzięki różnorodnym perspektywom i doświadczeniom, zespoły są bardziej zdolne do generowania nowych pomysłów i rozwiązań, co może przekładać się na lepsze wyniki działalności całej organizacji.

O tym wszystkim porozmawiamy w trakcie tegorocznej debaty. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego, w tym wykorzystania nowych technologii oraz problemami  audytu wewnętrznego. Dyskusje prowadzone w trakcie naszej debaty będą cennym źródłem informacji szczególnie dla: 

 • Członków rad nadzorczych;
 • Pracowników naukowych; 
 • Członków zarządów;
 • Audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych;
 • Pracowników komórek nadzoru właścicielskiego;
 • Pracowników komórek ds. relacji inwestorskich;
 • Pracowników odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kampus w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 C

Program

Wprowadzenie do tematyki konferencji

Bruno Żółtowski – Ryba psuje się od głowy, czyli słowo o stereotypach w biznesie

10:30-11:00

Sesja I

Przywództwo a różnorodność - prowadząca: dr Katarzyna Olejko

11:00 - 12:00

Sesja II

Korporacyjne DEI z perspektywy międzynarodowej - prowadząca: dr Katarzyna Olejko

12:10 - 13:10

Sesja III

Strategia zarządzania równością i różnorodnością a sukces organizacji - prowadzący: Leszek Bednorz

14:20 - 15.10

Sesja IV

Różnorodność kompetencyjna w organach nadzoru jako warunek skuteczności i efektywności - prowadząca: dr Katarzyna Olejko

15:10 - 15.55

Sesja V

Odpowiedzialność, różnorodność i inkluzyjność w audycie - prowadząca: Iwona Bogucka

16:05 –17:35

Rada Programowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Samborski

Adam Samborski

dr hab., prof. UE Przewodniczący Rady

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

dr inż., prof. UE Przewodniczący Rady

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katarzyna Bilińska

Katarzyna Bilińska

dr hab., prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marzena Czarnecka

Marzena Czarnecka

dr hab., prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maria Gorczyńska

Maria Gorczyńska

dr, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jan Kozak

Jan Kozak

dr hab., prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Maruszewska

Ewa Maruszewska

dr hab., prof. UE

Uniwersytet Jagielloński
 

Zbigniew Nęcki

Zbigniew Nęcki

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Tomasz Papaj

Tomasz Papaj

dr hab., prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aleksander Witosz

Aleksander Witosz

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Robert Wolny

Robert Wolny

dr hab., prof. UE

Konferencja połączona jest z graduacją absolwentów Szkoły Nadzoru Korporacyjnego

Czy wiesz, że...

Master of Business Administration in Corporate Governance

Jakość naszego programu potwierdził Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors (The IIA), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, włączając nas jednocześnie do Internal Audit Academic Awareness Program.

47

Przedmiotów

4

Semestry

36

Wykładowców

314

Godzin praktyki

Patronat Honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. dr hab. inż. Celiny Olszak

Prezydenta Miasta Rybnika
Piotra Kuczery

Ministerstwa Przemysłu
Minister Przemysłu

Ministerstwa Aktywów Państwowych
Ministra Aktywów Państwowych

Patronat

Patronat medialny

Organizatorzy

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania