Search here...
III edycja konferencji
Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego 21.06.2022 r.

Jak zwiększyć efektywność nadzoru? - zmiany legislacyjne i nowe technologie

Konferencja

Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego: Jak zwiększyć efektywność nadzoru? - zmiany legislacyjne i nowe technologie

Po okresie pandemii wracamy do naszej tradycji i po raz kolejny organizujemy debatę na temat wybranych problemów nadzoru i audytu wewnętrznego. 
W tym roku nasza debata będzie zogniskowana na zagadnieniach związanych z:

 • wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa korporacyjnego;
 • doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem w procesie nadzoru nowych technologii;
 • dynamicznym rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji;
 • dynamiką zmian w obszarze nowych technologii w kontekście zmian regulacyjnych  nadzoru korporacyjnego.

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kampus w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 C

 • Członków rad nadzorczych;
 • Pracowników naukowych; 
 • Członków zarządów;
 • Audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych;
 • Pracowników komórek nadzoru właścicielskiego;
 • Pracowników komórek ds. relacji inwestorskich;
 • Pracowników odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

 1. Promowanie najlepszych praktyk corporate governance
 2. Propagowanie wiedzy na temat wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych
 3. Propagowanie idei wzmacniania synergii zaimplementowanych w przedsiębiorstwie mechanizmów kontrolnych, w tym nowych technologii
 4. Integracja środowiska praktyków i teoretyków.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Harmonogram

Otwarcie konferencji

Wystąpienia wprowadzające do tematyki konferencji Prowadząca Katarzyna Olejko

10.00 - 11.35

Sesja I

Architektura korporacyjna - nowe spojrzenie na korporację Prowadzący Tomasz Papaj

11.55 - 13.10

Sesja II

Innowacyjne technologie w nadzorze korporacyjnym Prowadzący Maciej Zaremba

14.10 - 15.00

Sesja III

Rozwój funkcji audytu - komunikacja – informatyzacja Prowadząca Iwona Bogucka

15.15 - 16.00

Prelegenci

Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk

Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu
Ekspertów powołanego przez wicepremiera – Ministra Rozwoju, który opracowywał projekt
„Konstytucji Biznesu”. Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powołanej
przez Wicepremiera (Ministra Aktywów Państwowych) oraz Społecznej Komisji
Kodyfikacyjnej. 

dr Filip Ostrowski

Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.

Mec. Marcin Skoczylas

Prezes zarządu Instytutu Prawa Gospodarczego, członek rad nadzorczych spółek
kapitałowych, praktyk obsługi Skarbu Państwa i spółek strategicznych. 
Uczestniczył w pracach legislacyjnych, m.in. nad przepisami dotyczącymi zwalczania skutków
pandemii wirusa SARS CoV_2, jak też przepisami związanymi z tokenizacją aktywów w
Polsce. Współautor publikacji z zakresu prawa spółek.

Prof. UE dr hab. Jan Kozak

Kierownik Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego obszar badawczy związany jest z eksploracją danych, drzewami decyzyjnymi, lasami decyzyjnymi oraz optymalizacją mrówczą. Zaproponował nowy algorytm konstruowania drzew decyzyjnych oparty na optymalizacji kolonii mrówek. Opracował również nowy algorytm budowy lasu decyzyjnego - ACDF.

Deloitte

Maciej Żwirski

Główny architekt w projekcie informatyzacji elektronicznej recepty i indeksu dokumentacji medycznej dla Ministerstwa Zdrowia oraz w kilku wdrożeniach centralnych systemów bankowych. W ramach Deloitte prowadzi praktykę architektury korporacyjnej.  Specjalizacja - wspieranie klientów na drodze do osiągnięcia lepszej i kontrolowanej cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Prof. UE dr hab. Adam Samborski

Kieruje Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w
problematyce zarządzania przedsiębiorstwem m.in. w problematyce nadzoru korporacyjnego. Jest członkiem samorządu zawodowego doradców podatkowych, stowarzyszenia zawodowego ekonomistów oraz sieci naukowych (m.in. Social Responsibility Research Network,
European Network For Research on Supplementary Pensions).

Prof. UE dr hab. Tomasz Papaj

Pracownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek rad nadzorczych oraz zarządów spółek kapitałowych, doradca w sektorze publicznym, szkoleniowiec.

Mec. Michał Hosowicz

Adwokat z szerokim doradczym i procesowym doświadczeniem. 
Od 2003 r. w zawodzie prawnika, od 2010 r. we własnej kancelarii. 
Od 2015 r. wykładowca Programu Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu
Politechniki Krakowskiej. Prowadzi także wykłady oraz specjalistyczne szkolenia. 

Radosław Miążek

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym menadżerskie w takich podmiotach jak:
Górażdże Wapno (Heidelberg Cement), Urząd Wojewódzki w Opolu, czy Grupa Azoty.
W ostatnim czasie związany z Grupą Azoty, gdzie m.in. pełnił funkcje: Dyrektora Biura Nadzoru
Właścicielskiego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania, odpowiedzialny m.in. za zagadnienia
nadzoru korporacyjnego, obsługi organów spółki, systemy zarządzania, zarządzanie ryzykiem.
Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki ZAKSA S.A.
Jest autorem kilku artykułów naukowych na temat zarządzania
finansami publicznymi oraz nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych.

dr hab. Zygmunt Łukaszczyk

Wiceprzewodniczący Rady Uczelni
Politechniki Śląskiej, adiunkt, Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów. Pełnił wiele
funkcji zarządczych zarówno w administracji publicznej jak i w spółkach kapitałowych. Przez wiele lat był Wiceprezesem JSW S.A.
odpowiedzialnym za procesy restrukturyzacyjne, inwestycyjne i majątkowe. Pełnił również funkcję
Prezesa CLPB sp. z o.o., Wiceprezesa JSW KOKS S.A., Prezesa KHW S.A. oraz w
organach nadzoru spółek prawa handlowego.

Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych - IIA Polska

Iwona Bogucka

Analityk zarządzania, audytor wewnętrzny. Lead Auditor
(LA) ISO 22301, LA ISO/IEC 27001. Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000,
CRMA. Certyfikowany Approved Compliance Officer ACO, Approved Compliance Expert
ACE. Menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem
w kluczowych obszarach zarządzania. Doświadczony trener i wykładowca akademicki 

Instytut Audytorów Wewnętrznych - IIA Polska

Robert Gołdecki

Audytor Wewnętrzny w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, audicie wg. norm ISO oraz kontroli. Przez 11 lat zarządzający audytem wewnętrznym i kontrolą w jednostce sektora
finansów publicznych. 
Wykładowca akademicki. 

MBA in Corporate Governance

Mariusz Witkowski

Autor badań i artykułów oraz specjalista z zakresu
szeroko pojętego prawa cywilnego. Orzekał w Sądzie Okręgowym oraz
w Sądach Rejonowych znajdujących się na obszarze właściwości Sądu
Okręgowego w Katowicach. Wieloletni przedstawiciel sędziów w
Zgromadzeniu Apelacji Katowickiej. W okresie, w którym pełnił funkcję
prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich jako pierwszy na
obszarze apelacji katowickiej wprowadził w Sądzie nagrywanie rozpraw.
Komisarz Wyborczy w Katowicach. 

MBA in Corporate Governance

Marzena Pietrzak

Współpracownik m.in.: SF Business Centre Club, Amnesty International Polska. Jej zainteresowania badawcze i naukowe obejmują prawo
korporacyjne (m.in. corporate governance, compliance), prawo medyczne, alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR). Posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

MBA in Corporate Governance

Andrzej Sączek

Dyrektor Departamentu HR Polskiej Grupy Górniczej. Wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK wyznaje zasadę „twardo do zadań miękko do ludzi”, dzięki której sprawy posuwają się dynamicznie do przodu z jednoczesnym utrzymaniem dobrych relacji zespole. Oprócz działalności zawodowej jest Radnym Rady Miasta Rybnika i jest animatorem i koordynatorem wielu organizacji i działań społecznych. Jest trenerem, coachem, konsultantem i specjalizuje się w zarządzania zespołami i zajmuje się realizacją szkoleń i treningów z zakresu budowania zespołów, komunikacji, motywacji i radzenia sobie z dysfunkcjami w pracy zespołowej.

MBA in Corporate Governance

Maciej Zaremba

Rzecznik Prasowy Grupy Kapitałowej GPW, Inspektor Ochrony Danych w Górnośląskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach. Absolwent Wydziału Filologicznego UŚ. Pasjonat edukacji ustawicznej – skończył 11. studia podyplomowe, kolejne o profilu MBA.
W GPW S.A. odpowiada za ochronę danych osobowych i informacji oraz za działania zwłaszcza z public/media relations. Zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych są przedmiotem jego zainteresowań tak naukowych, jak i zawodowych (zwłaszcza w zakresie typowania przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa informacji i prywatności).

 

MBA in Corporate Governance

Piotr Bielecki

Od 2013 roku zajmuje się zarządzaniem i obsługą klientów grupy Lyreco, obecnie jako manager klientów strategicznych oraz publicznych. Optymalizuję codzienną pracę oraz procesy zakupowe najważniejszych dla spółki kontrahentów. Zarządzam zespołami projektowymi, wdrażając nowe rozwiązania i optymalizując współpracę. 

MBA in Corporate Governance

Karolina Sieruga

Przedstawicielka organizacji ING Hubs Poland reprezentująca zespół Business Control Office. Specjalizuje się w audytach procesów wewnętrznych, testach w ramach kontroli SOx oraz zarządzaniem ryzykiem niefinansowym. Jej głównym obszarem zainteresowań jest Compliance, czyli zapewnienie zgodności działalności organizacji z prawem.  Prowadzi szkolenia specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

MBA in Corporate Governance

dr Katarzyna Olejko

Wieloletni audytor wewnętrzny i menager w obszarze administracji i finansów. Wykładowca akademicki i Kierownik Studiów Podyplomowych MBA i MCG. Organizatorka cyklicznych konferencji Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w obszarze sprawozdawczości, audytu i nadzoru korporacyjnego. 

Graduacja absolwentów MBA in Corporate Governance

Konferencja jest połączona z graduacją absolwentów MBA in Corporate Governance.

RADA PROGRAMOWA

Uniwersytet Jagielloński 

Zbigniew Nęcki

Zbigniew Nęcki

Prof.dr hab.

Główny Instytut Górnictwa

Stanisław Prusek

Stanisław Prusek

Prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

dr inż.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

Prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aleksander Witosz

Aleksander Witosz

Prof. dr hab.

Uniwersytet Śląski

Mirosław Pawełczyk

Mirosław Pawełczyk

Prof. UŚ dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Samborski

Adam Samborski

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jan Kozak

Jan Kozak

Prof. Ue dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Wanda Maruszewska

Ewa Wanda Maruszewska

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marzena Czarnecka

Marzena Czarnecka

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maria Gorczyńska

Maria Gorczyńska

Prof. UE dr

Prof. dr hab. Ewa Ziemba

Prof. dr hab. Marek Bugdol

KOMITET ORGANIZACYJNY

 Integracja środowiska naukowców z praktykami biznesu to nasze wyzwanie. Zapraszam zatem serdecznie na  konferencję. 

dr Katarzyna Olejko

dr Katarzyna Olejko

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Nowe technologie są kluczem do poprawy efektywności i
transparentności w wymiarze sprawiedliwości.

Mariusz Witkowski

Mariusz Witkowski

Członek Komitetu Organizacyjnego

W obecnym czasie innowacyjność i otwartość na zmiany to bardzo istotne kompetencje w zarządzaniu.

Andrzej Sączek

Andrzej Sączek

Członek Komitetu Organizacyjnego

Członek rad nadzorczych oraz zarządów spółek kapitałowych, doradca w sektorze publicznym, szkoleniowiec.

Prof. Tomasz Papaj

Prof. Tomasz Papaj

Z-ca Przewodniczącej Komitetu

Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, to dobre rozwiązanie? Czy to maszyna będzie w przyszłości podejmować strategiczne decyzje?

Agnieszka Piechula

Agnieszka Piechula

Członek Komitetu Organizacyjnego

Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy to połowa sukcesu. Na naszych spotkaniach uzupełniamy też wiedzę, aby osiągnąć pełny sukces.

Ramona Kurzawa

Ramona Kurzawa

Członek Komitetu Organizacyjnego

Interesuje się nadzorem korporacyjnym i finansami przedsiębiorstw. 

Małgorzata Stępień

Małgorzata Stępień

Członek Komitetu Organizacyjnego

Interesuje się prawem korporacyjnym,  medycznym oraz alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).

Marzena Pietrzak

Marzena Pietrzak

Członek Komitetu Organizacyjnego

W dobie wszechobecnych spotkań online szczególnie doceniam wartość spotkań face to face.

Piotr Bielecki

Piotr Bielecki

Członek Komitetu Organizacyjnego

Świadomość - kluczem do sukcesu. Dobrodziejstwo technologii dało nam szansę wejścia w nową erę - jednak, tylko świadomość pozwala wspólnie dać nam poczucie bezpieczeństwa. 

Karolina Sieruga

Karolina Sieruga

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nasze spotkania są  źródłem inspiracji. Zapraszamy serdecznie.

Beata Sauer

Beata Sauer

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr Dominika Kołodziej

dr Dominika Kołodziej

Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Marlena Smuda-Kocoń

dr Marlena Smuda-Kocoń

Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Marta Martyniak

dr Marta Martyniak

Członek Komitetu Organizacyjnego

mgr Rafał Rydzewski

mgr Rafał Rydzewski

Członek Komitetu Organizacyjnego

Marketingowiec z zamiłowania, headhunter dla branży executive search z zawodu.

Adrianna Pisarek

Adrianna Pisarek

Członek Komitetu Organizacyjnego

Agata Lewkowicz

Agata Lewkowicz

Członek Komitetu Organizacyjnego

DWUSTOPNIOWY PROGRAM MBA IN CORPORATE GOVERNANCE

47

Przedmioty

36

Wykładowcy

4

Semestry

314

Godziny