Search here...

Prelegenci

Konferencja MBA > dr Daniel Kiewra

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lutego 2022, odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych. Ekonomista i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i strategicznych. Współautor publikacji dla polskich i europejskich partnerów społecznych związanych z polityką przemysłową, rynkiem pracy i dialogiem społecznym. Ekspert od polityk transformacji energetycznej (w tym sprawiedliwej transformacji), strategii klimatycznych i dekarbonizacji przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnik licznych projektów (w tym badawczych) realizowanych we współpracy z: administracją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami biznesowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i filantropijnymi. Absolwent i były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.