Prelegenci

Konferencja MBA > dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE

Dr hab. w dyscyplinie nauk ekonomicznych, w dziedzinie finansów. Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W pracy badawczej zajmuje się problematyką rachunkowości finansowej i zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, zagadnień etyki zawodowej w rachunkowości, jak również unikania i uchylania się od opodatkowania. Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów I i II stopnia (w tym w języku angielskim) na temat: sprawozdawczości i analizy finansowej, etyki w finansach i rachunkowości, rachunkowości podatkowej oraz procesowego podejścia w zarządzaniu kosztami. Jest członkiem European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowanym księgowym oraz doradcą podatkowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu rachunkowości finansowej oraz w organizacji rachunkowości zarządczej na stanowiskach kierowniczych i doradczych. Autorka i współautorka ekspertyz m.in. na rzecz Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury, sądu z zakresu sprawozdawczości finansowej, połączeń spółek czy prania pieniędzy (VAT).