Search here...

Prelegenci

Konferencja MBA > Prof. UE dr hab. Jan Kozak

Kierownik Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego obszar badawczy związany jest z eksploracją danych, drzewami decyzyjnymi, lasami decyzyjnymi oraz optymalizacją mrówczą. Zaproponował nowy algorytm konstruowania drzew decyzyjnych oparty na optymalizacji kolonii mrówek. Opracował również nowy algorytm budowy lasu decyzyjnego – ACDF.