Prelegenci

Konferencja MBA > Krzysztof Masiuk

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku historia oraz studiów
uzupełniających na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od powrotu do
Polski końcem lat 90-tych zawodowo związany z ochroną środowiska, samorządem i wspieraniem
inicjatyw pozarządowych. Przez 20 kierował Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, jedną z
największych krajowych instytucji niepublicznych zajmujących się współpracą z samorządem
terytorialnym oraz mśp w zakresie wsparcia zmian w poprawie stanu ochrony środowiska,
transformacji energetycznej oraz edukacji ekologicznej. Był pomysłodawcą wielu akcji przybliżających
Unię Europejską w okresie przedakcesyjnym do UE, jak m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Unii Europejskiej „Unia bliżej nas” pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP. Był
pomysłodawcą największego i przez lata najbardziej opiniotwórczego konkursu z obszaru ochrona
środowiska – Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem
honorowym Prezydenta RP. W latach 2006 – 2014 Sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej pod
przewodnictwem Małżonki Prezydenta RP. Od 2006 roku członek Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z ramienia organizacji ekologicznych. Od
czterech lat zawodowo związany z polską energetyką konwencjonalną i górnictwem. Był
zaangażowany m.in. w negocjacje z Czechami w sprawie odkrywki „Turów” oraz w przygotowania
transformacji zagłębia bogatyńskiego i bełchatowskiego. Obecnie koordynuje dla JSW S.A.
przygotowanie raportu taksonomicznego oraz ESG.
Prywatnie góral z urodzenia, a z zamiłowania podróżnik, żeglarz i fotograf. Jego projekt „Zakochaj się
w Polsce nocą” pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki był w opinii dziennikarzy
jednym z najlepszych polskich ambasadorów poza granicami kraju – projekt był eksponowany na
ponad 100 wystawach we Francji, Belgii, Czechach, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, USA, ZEA i Australii.