Search here...

Prelegenci

Konferencja MBA > dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, w Instytucie Informatyki, Rachunkowości i Controllingu, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wieloletni trener, wykładowca i praktyk. Wykładowca na studiach podyplomowych „MBA”, „MCG”. Certyfikowany tutor. Jest członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IAAER oraz Chapter Zero Poland. Od kilku lat prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe. Z perspektywy społecznej prowadzi również badania dot. transformacji sektora górniczego, prognozuje ceny paliw, szacuje koszty pracy w górnictwie, podejmując próby określenia drogi Polski do sprawiedliwej transformacji, a następstwie tych działań ku neutralności klimatycznej, kierując Zespołem Ekspertów z tego zakresu. Jako manager wielokrotnie zarządzała projektami realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Od kilkunastu lat współpracuje z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, EY, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Prawa Gospodarczego, przyjmując rolę eksperta branżowego. Członkini Kapituły ogólnopolskiego programu Symbol Zrównoważonego Rozwoju. Od kilku lat związana z zagadnieniami ESG, raportowania niefinansowego oraz raportowania zrównoważonego rozwoju jak i raportowania nim.in. jako członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.