Search here...

Prelegenci

Konferencja MBA > Marcin Skoczylas

Prezes zarządu Instytutu Prawa Gospodarczego, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, praktyk obsługi Skarbu Państwa i spółek strategicznych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie restrukturyzacyjnym, prawie administracyjnym i prawie rynku finansowego. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, jak też przed organami nadzoru (m.in. Komisją Nadzoru Finansowego).

Obsługiwał spółki prawa handlowego o kilkusetmilionowym kapitale, w tym spółki publiczne, a także instytucje kredytowe uprawnione do prowadzenia czynności bankowych. Realizował na zlecenie klientów procesy przekształceń oraz fuzji i inkorporacji. Uczestniczył w pracach legislacyjnych, m.in. nad przepisami dotyczącymi zwalczania skutków pandemii wirusa SARS CoV_2, jak też przepisami związanymi z tokenizacją aktywów w Polsce. Współautor publikacji z zakresu prawa spółek.