III EDYCJA KONFERENCJI

Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego

Jak zwiększyć efektywność nadzoru?
 • zmiany legislacyjne
 • nowe technologie

Po okresie pandemii wracamy do naszej tradycji i po raz kolejny organizujemy debatę na temat wybranych problemów nadzoru i audytu wewnętrznego. 

W przypadku problemów technicznych z rejestracją prosimy o zgłoszenie telefoniczne: 32 4329851 lub 601851692 

Konferencja organizowana przez UE Katowice jest bezpłatna
Zapraszamy!

W tym roku pochylimy się nad:

 • wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa korporacyjnego
 • doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem w procesie nadzoru nowych technologii
 • dynamicznym rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji
 • dynamiką zmian w obszarze nowych technologii w kontekście zmian regulacyjnych nadzoru korporacyjnego

PRELEGENCI

Nadzór korporacyjny...

 • Nadzór korporacyjny (corporate governance), tworzący system wzajemnie powiązanych wewnętrznych oraz zewnętrznych mechanizmów organizacyjno-kontrolnych, uznawany jest obecnie za jedną z kluczowych determinant sukcesu gospodarczego złożonych struktur korporacyjnych.
 • Brak odpowiednich rozwiązań w obszarze nadzoru zwiększa prawdopodobieństwo materializacji ryzyka nadużyć i nieprawidłowości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. 
 • Rozwój gospodarczy i związana z nim narastająca złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwach sprawiają, że coraz trudniejsza staje się kontrola i ocena skomplikowanych oraz wieloaspektowych działań realizowanych przez spółki.  
 • Zjawiska te dają asumpt do poszukiwań rozwiązań prawnych i organizacyjnych, pozwalających na lepsze zabezpieczenie przed narastającym ryzykiem utraty kontroli nad kapitałem powierzonym spółce przez właściciela.
Według Członków Komitetu Organizacyjnego…

 Integracja środowiska naukowców z praktykami biznesu to nasze wyzwanie. Zapraszam zatem serdecznie na  konferencję. 

dr Katarzyna Olejko

dr Katarzyna Olejko

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Kolejna trzecia konferencja to Agora myśli, opinii, dyskusji praktyków na temat trendów rozwoju nadzoru korporacyjnego.

Prof. UE dr hab. Tomasz Papaj

Prof. UE dr hab. Tomasz Papaj

Z-ca Przewodniczącej Komitetu

Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, to dobre rozwiązanie? Czy to maszyna będzie w przyszłości podejmować strategiczne decyzje?

Agnieszka Piechula

Agnieszka Piechula

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nowe technologie są kluczem do poprawy efektywności i
transparentności w wymiarze sprawiedliwości.

Mariusz Witkowski

Mariusz Witkowski

Członek Komitetu Organizacyjnego

W obecnym czasie innowacyjność i otwartość na zmiany to bardzo istotne kompetencje w zarządzaniu.

Andrzej Sączek

Andrzej Sączek

Członek Komitetu Organizacyjnego

Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy to połowa sukcesu. Na naszych spotkaniach uzupełniamy też wiedzę, aby osiągnąć pełny sukces.

Ramona Kurzawa

Ramona Kurzawa

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nadzór korporacyjny to niezwykle złożona, interesująca i szeroka problematyka.  Warto o nim rozmawiać. 

Małgorzata Stępień

Małgorzata Stępień

Członek Komitetu Organizacyjnego

Zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego wymaga synergii w działalności organów spółki...

Marzena Pietrzak

Marzena Pietrzak

Członek Komitetu Organizacyjnego

W dobie wszechobecnych spotkań online szczególnie doceniam wartość spotkań face to face.

Piotr Bielecki

Piotr Bielecki

Członek Komitetu Organizacyjnego

Świadomość - kluczem do sukcesu. Dobrodziejstwo technologii dało nam szansę wejścia w nową erę - jednak, tylko świadomość daje nam poczucie bezpieczeństwa. 

Karolina Sieruga

Karolina Sieruga

Członek Komitetu Organizacyjnego

Nasze spotkania są  źródłem inspiracji. Zapraszamy serdecznie.

Beata Sauer

Beata Sauer

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Konferencja to wspaniała platforma pozwalająca na wymianę wiedzy i praktyki w towarzystwie specjalistów.

mgr Rafał Rydzewski

mgr Rafał Rydzewski

Członek Komitetu Organizacyjnego

Audyt wewnętrzny jest narzędziem wspomagającym efektywny nadzór. 

Dominika Kołodziej

Dominika Kołodziej

Członek Komitetu Organizacyjnego

Audyt wewnętrzny to narzędzie  doskonalące system zarządzania organizacją.  Dokonane przez audytora ustalenia, zalecenia są niezależną i obiektywną  wskazówką do sprawnego zarządzania organizacją.

Elżbieta Paliga

Elżbieta Paliga

Członek Komitetu

Więcej na temat wydarzenia…

Celem naszej konferencji jest niezmiennie poszukiwanie możliwości optymalizowania procesów realizowanych w ramach nadzoru korporacyjnego. W tym roku  narzędziem realizacji tak określonego celu będzie:

 1. Promowanie najlepszych praktyk corporate governance.
 2. Propagowanie wiedzy na temat wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych.
 3. Propagowanie idei wzmacniania synergii zaimplementowanych w przedsiębiorstwie mechanizmów kontrolnych, w tym nowych technologii.
 4. Integracja środowiska praktyków i teoretyków.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego, w tym wykorzystania nowych technologii oraz problemami  audytu wewnętrznego. Dyskusje prowadzone w trakcie naszej debaty będą cennym źródłem informacji szczególnie dla: 

 • Członków rad nadzorczych;
 • Pracowników naukowych; 
 • Członków zarządów;
 • Audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych;
 • Pracowników komórek nadzoru właścicielskiego;
 • Pracowników komórek ds. relacji inwestorskich;
 • Pracowników odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kampus w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 C

PROGRAM

Otwarcie konferencji

Wystąpienia wprowadzające do tematyki konferencji. Prowadząca Katarzyna Olejko.

10.00 - 11.35

Sesja I

Architektura korporacyjna - nowe spojrzenie na korporację. Prowadzący Tomasz Papaj.

11.55 - 13.10

Sesja II

Innowacyjne technologie w nadzorze korporacyjnym. Prowadzący Maciej Zaremba.

14.10 - 15.00

Sesja III

Rozwój funkcji audytu - komunikacja – informatyzacja. Prowadząca Iwona Bogucka.

15.15 - 16.00

RADA PROGRAMOWA

Uniwersytet Jagielloński 

Zbigniew Nęcki

Zbigniew Nęcki

Prof.dr hab.

Główny Instytut Górnictwa

Stanisław Prusek

Stanisław Prusek

Prof. dr hab. inż.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

dr inż. Przewodniczący Rady

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

Prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aleksander Witosz

Aleksander Witosz

Prof. dr hab.

Uniwersytet Śląski

Mirosław Pawełczyk

Mirosław Pawełczyk

Prof. UŚ dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Samborski

Adam Samborski

Prof. UE dr hab. Przewodniczący Rady (2)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jan Kozak

Jan Kozak

Prof. Ue dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Wanda Maruszewska

Ewa Wanda Maruszewska

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marzena Czarnecka

Marzena Czarnecka

Prof. UE dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maria Gorczyńska

Maria Gorczyńska

Prof. UE dr

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Ziemba

Ewa Ziemba

Prof. dr hab.

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Uniwersytet Jagielloński

Konferencja jest połączona z graduacją absolwentów MBA in Corporate Governance

Czy wiesz, że...

Master of Business Administration in Corporate Governance

Jakość naszego programu potwierdził Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors (The IIA), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, włączając nas jednocześnie do Internal Audit Academic Awareness Program.

47

Przedmiotów

4

Semestry

36

Wykładowców

314

Godzin praktyki

PATRONAT HONOROWY

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prezydenta Miasta Rybnika

Prezesa Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Głównego Instytutu Górnictwa

Ministra Aktywów Państwowych

Patronat:

Patronat medialny:

Organizatorzy: 

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach